Google+

Tuần 52 – Học, học nữa, học mãi

-  Ở trường chúng ta học rất nhiều, nhưng ra đời, ta phải học lại từ thực tiễn.

-Chúng ta họ chết 52 bài networking, nhưng chúng ta còn phải thực hành nhiều hơn nữa.

-Hãy đọc thêm nhiều sách.

-Hãy tìm thêm nhiều khóa học.

-Học không chỉ là tới trường, học chính là cái tâm khao khát tri thức.hoc hoc nua hoc mai hoc hoc nua hoc mai (1) hoc hoc nua hoc mai (2) hoc hoc nua hoc mai (3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>