Google+

Tuần 50 – Trở thành người cố vấn

-  Lãnh đạo (Leadership) là “Mở rộng cho nhân viên 1 chân trời mới”.

-Đã bao giờ bạn thầm ước “Giá mà hồi sinh viên, có ai chỉ cho mình nên học môn XYZ, thì mình đã thành công tốt hơn, ítvấpngãhơn”.

-Trong cuộc đời, chúng ta đã nhiều lần được cố vấn bởi cha mẹ, bạn bè, đồng nghiệp…

-Hãy trở thành 1 người cố vấn cho đồng đội trong cùng chapter.tro thanh nguoi co van tro thanh nguoi co van (1) tro thanh nguoi co van (2) tro thanh nguoi co van (3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>