Google+

Thông Tin Các Giám Đốc Trong BNI Alphabiz

Thông Tin Các Giám Đốc Trong BNI Alphabiz 

Trọng Hoàng xin chia sẽ thông tin các giám đốc trong BNi Alphabiz, để các bạn có thể kết nối kih doanh. Mạng lại giá trị trực tiếp cho xã hội.

Đây là những thành viên đã có những đóng lớn cho BNI, và đã được cộng đồng bni biết đến qua các sự kiện, sự cho đi một cách chân thành

doanh nhan bni viet nam (1)

doanh nhan bni viet nam (2)

doanh nhan bni viet nam (3)

doanh nhan bni viet nam (4)

doanh nhan bni viet nam (5)

doanh nhan bni viet nam (6)

doanh nhan bni viet nam (7)

doanh nhan bni viet nam (8)

doanh nhan bni viet nam (9)

doanh nhan bni viet nam (10)

doanh nhan bni viet nam (11)

 

Trọng Hoàng vừa mới chia sẽ với anh chị Doanh Nhân Những thông tin về Các Doanh Nhân trong Hội BNI Alphabiz Việt Nam

Cần thêm thông tin gì các bạn cứ liên hệ với Trọng Hoàng qua số phone: 0983.202.274

Chúc các bạn thành công, chúc cho Doanh Nhân Việt Ngày một thành công. 

Trọng Hoàng

Sự kiện BNI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>