Google+

Tag Archives: Tuần 51 – Tìm quân sư

Tuần 51 – Tìm quân sư

tim quan su (1)

-  Ai cũng thạo 1 lĩnh vực, nhưng không thể biết hết mọi chuyện trên đời. -Hãy tìm quân sư cho mình, và trở thành quân sư cho đồng đội trong cùng chapter. Read More »