Google+

Kỹ năng xác định những khách hàng tiềm năng nhất

Hãy trả lời các câu hỏi :

1. Ai có khả năng mua sản phẩm và dịch vụ của mình nhất ?

  1. Ai sẽ đánh giá cao giá trị của những sản phẩm/ dịch vụ của mình cung ky nang xac dinh nhung khach hang tiem nang nhat ky nang xac dinh nhung khach hang tiem nang nhat (1) ky nang xac dinh nhung khach hang tiem nang nhat (2) ky nang xac dinh nhung khach hang tiem nang nhat (3) ky nang xac dinh nhung khach hang tiem nang nhat (4) ky nang xac dinh nhung khach hang tiem nang nhat (5)cấp ?

=> Xác định được khách hàng tiềm năng. Đừng lo việc bán hàng cho tất cả mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>