Google+

Để tham gia làm thành viên của BNI

Để tham gia làm thành viên BNI Việt Nam, doanh nghiệp cần đạt được các yêu cầu về tổ chức hoạt động như sau:
1. Chỉ được đăng ký ngành nghề mà doanh nghiệp đang kinh doanh, không đăng ký những ngành nghề chỉ làm bán thời gian.

2. Tuân thủ tiêu chí “3-2-1” của BNI Việt Nam:
2.1. Ba (03) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực, ngành nghề đăng ký kinh doanh.
2.2. Hai (02) năm là số năm thành lập của doanh nghiệp đăng ký tham gia.
2.3. Môt (01) năm trực tiếp lập kế hoạch thực hiện việc tiếp thị, bán hàng của doanh nghiệp.

 

CHỦ TỊCH BNI VIỆT NAM: Ths HỒ QUANG MINH

CHỦ TỊCH BNI VIỆT NAM: Ths HỒ QUANG MINH

3. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thành viên không liên quan đến loại hình kinh doanh đa cấp, các ngành nghề không được phép kinh doanh theo quy định pháo luật Việt Nam.

4. Doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực Bảo hiểm, Ngân hàng thì đại diện doanh nghiệp tham gia BNI phải từ cấp Trưởng phòng (Đối với Bảo hiểm là Unit Manager và Ngân hàng là Giám đốc phòng giao dịch) trở lên.

5. Mỗi một cá nhân đại diện doanh nghiệp không được tham gia là thành viên của hai Chapter trở lên.

Quy trình kết nạp thành viên mới tại các Chapter của BNI Việt Nam:

Bước 1: Doanh nghiệp muốn gia nhập BNI liên hệ với văn phòng BNI Việt Nam để được giới thiệu đến thăm các Chapter trong khu vực hoạt động của doanh nghiệp hoặc được các thành viên trong Chapter mời đến thăm Chapter.

Bước 2: Khách mời điền đầy đủ thông tin về doanh nghiệp và người đại diện doanh nghiệp tham gia BNI vào mẫu “Thông tin khách mời” tại buổi họp Chapter và nộp về cho Ban Khách Mời của Chapter.

Bước 3: Đại diện Chapter liên hệ với khách mời để phỏng vấn và thẩm định chất lượng sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp thông qua hình thức đến thăm doanh nghiệp.

Bước 4: Ban thành viên gửi thư thông báo chấp nhận gia nhập cho khách mời và chuyển tiếp thư cũng như đơn đăng ký cho văn phòng BNI Khu Vực và Ban Thư Ký Chapter theo dõi.

Bước 5: Khách mời tiến hành thanh toán phí gia nhập BNI theo thông tin được nêu trong thư chấp nhận thành viên mới.

Bước 6: Ban Thư Ký nhập danh sách khách mời lên hệ thống www.bniconnectglobal.com và liên hệ kiểm tra việc nộp phí của khách mời với văn phòng BNI Việt Nam qua tổng đài 19006024.

Bước 7: Ban thư ký chuyển ngay đơn đăng ký gia nhập của thành viên mới đã chuyển phí về cho văn phòng BNI Việt Nam để nhận bộ công cụ kết nạp thành viên mới tại văn phòng BNI Việt Nam.

Bước 8: Chuyển thông tin xuất hóa đơn (nếu có) về văn phòng BNI Việt Nam qua email: accountant@bnivietnam.com. Hóa đơn sẽ được chuyển đến công ty bằng đường bưu điện hoặc chuyển cho Ban Thư Ký chapter.

VĂN PHÒNG BNI VIỆT NAM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>