Google+

Địa Điểm BNI Gần Nhất

BNI Khu Vực Quảng Ninh

ngay hoi doanh nhan bni (22)

KHU VỰC Quang Ninh I. Tổng quan 1. Phạm vi hoạt động : 102 Huyen Tran Cong Chua, Quang Ninh 2. Số lượng chapter đang hoạt động trên khu vực : 1 Chapters 3. Số lượng thành viên đang hoạt động trên khu vực : 28 Thành viên * Liên hệ : II. Công ty 1. Tên công ty : ... Read More »

BNI Khu Vực Nghệ An

ngay hoi doanh nhan bni (20)

KHU VỰC Nghe An I. Tổng quan 1. Phạm vi hoạt động : 16 Xo Viet Nghe Tinh, Nghệ An 2. Số lượng chapter đang hoạt động trên khu vực : 1 Chapters 3. Số lượng thành viên đang hoạt động trên khu vực : 43 Thành viên * Liên hệ :     – Điện thoại : 8419006024     – Fax : ... Read More »

BNI Khu Vực Lâm Đồng

ngay hoi doanh nhan bni (16)

KHU VỰC Lam Dong I. Tổng quan 1. Phạm vi hoạt động : 18 Xuan Huong, Lam Dong 2. Số lượng chapter đang hoạt động trên khu vực : 1 Chapters 3. Số lượng thành viên đang hoạt động trên khu vực : 32 Thành viên * Liên hệ :     – Điện thoại : 8419006024     – Fax : 84862647020     – ... Read More »

BNI Khu Vực Khánh Hòa

ngay hoi doanh nhan bni (14)

KHU VỰC Khanh Hoa I. Tổng quan 1. Phạm vi hoạt động : 284 Hai Thang Tu Street, Khanh Hoa 2. Số lượng chapter đang hoạt động trên khu vực : 2 Chapters 3. Số lượng thành viên đang hoạt động trên khu vực : 59 Thành viên * Liên hệ :     – Điện thoại : 84903939933     – Email : ... Read More »

BNI Khu Vực Tây TP. Hồ Chí Minh

ngay hoi doanh nhan bni (16)

REGIONAL Ho Chi Minh City West I. Overview 1. Scope: District 3, District Phu Nhuan, Tan Binh District, Ho Chi Minh City 2. Chapter number on the active area: 10 Chapters 3. Number of active members in the area: 288 Member * Contact Us:     – Email: minh@mrm.com.vn II. Company 1. The company name: BNI Ho Chi Minh City West 2. ... Read More »

Khu Vực BNI Nam TP. Hồ Chí Minh

ngay hoi doanh nhan bni (11)

KHU VỰC Ho Chi Minh South I. Tổng quan 1. Phạm vi hoạt động : District 10, 11, 5, 8, 2. Số lượng chapter đang hoạt động trên khu vực : 6 Chapters 3. Số lượng thành viên đang hoạt động trên khu vực : 154 Thành viên * Liên hệ : II. Công ty 1. Tên công ty : ... Read More »

BNI Khu Vực Tây TP Hồ Chí Minh

ngay hoi doanh nhan bni (9)

KHU VỰC Ho Chi Minh East I. Tổng quan 1. Phạm vi hoạt động : District 1, District 4, District 7, 2. Số lượng chapter đang hoạt động trên khu vực : 6 Chapters 3. Số lượng thành viên đang hoạt động trên khu vực : 208 Thành viên * Liên hệ :     – Email : admin@bnivietnam.com II. Công ty ... Read More »

BNI Khu Vực Tây Hà Nội

ngay hoi doanh nhan bni (8)

KHU VỰC Hanoi West I. Tổng quan 1. Phạm vi hoạt động : District Ba Dinh, District Cau Giay, District Tu Liem, Hanoi City 2. Số lượng chapter đang hoạt động trên khu vực : 9 Chapters 3. Số lượng thành viên đang hoạt động trên khu vực : 362 Thành viên * Liên hệ :     – Email : bichquyen@bnivietnam.com ... Read More »

BNI Khu Vực Nam Hà Nội

ngay hoi doanh nhan bni (7)

KHU VỰC Hanoi South I. Tổng quan 1. Phạm vi hoạt động : District Dong Da, District Thanh Xuan, District Hoang Mai, Hanoi Capital 2. Số lượng chapter đang hoạt động trên khu vực : 5 Chapters 3. Số lượng thành viên đang hoạt động trên khu vực : 264 Thành viên * Liên hệ :     – Điện thoại : ... Read More »

BNI Khu Vực Hải Phòng

ngay hoi doanh nhan bni (6)

KHU VỰC Hai Phong I. Tổng quan 1. Phạm vi hoạt động : 87-89 Ho Ba Kien Street, District 10 , Hai Phong 2. Số lượng chapter đang hoạt động trên khu vực : 1 Chapters 3. Số lượng thành viên đang hoạt động trên khu vực : 31 Thành viên * Liên hệ : II. Công ty 1. Tên ... Read More »