Google+

BNI Khu Vực Tây TP Hồ Chí Minh

KHU VỰC Ho Chi Minh East

I. Tổng quan
1. Phạm vi hoạt động : District 1, District 4, District 7,
2. Số lượng chapter đang hoạt động trên khu vực : 6 Chapters
3. Số lượng thành viên đang hoạt động trên khu vực : 208 Thành viên

* Liên hệ :

    – Email : admin@bnivietnam.com
II. Công ty
1. Tên công ty : BNI Vietnam – Haiphong
2. Địa chỉ : 87 – 89 Hồ Bá Kiện, Quận 10,

* Liên hệ :

    – Điện thoại : 08
    – Email : admin@bni.vn

DANH SÁCH CHAPTERS

Tên chapter

Nơi họp Địa chỉ Ngày họp
BNI BCN Zest Bistro & Cafe 5, Ton Duc Thang St, Dist 1 6:45 AM, Thứ tư
BNI Captain Molinari Coffee 5 Le Duan Street, District 1 6:45 AM, Thứ tư
BNI Connect Bon Bon Restaurant 5* Kumho Asiana Plaza Saigon, 39 Le Duan St, Dist 1 6:45 AM, Thứ ba
BNI Master Phuong Mai Art & Cafe 7, Phan Chu Trinh St, Ben Thanh Ward, Dist 1 6:45 AM, Thứ tư
BNI Saigon Majestic Hotel 1, Dong Khoi Street, Dist 1 6:45 AM, Thứ ba
BNI Victory Bon Bon Restaurant 5* Kumho Asiana Plaza Saigon, 39 Le Duan St, Dist 1 6:45 AM, Thứ năm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>