Google+

BNI Khu Vực Tây Hà Nội

KHU VỰC Hanoi West

I. Tổng quan
1. Phạm vi hoạt động : District Ba Dinh, District Cau Giay, District Tu Liem, Hanoi City
2. Số lượng chapter đang hoạt động trên khu vực : 9 Chapters
3. Số lượng thành viên đang hoạt động trên khu vực : 362 Thành viên

* Liên hệ :

    – Email : bichquyen@bnivietnam.com
II. Công ty
1. Tên công ty : BNI Vietnam – Hanoi West
2. Địa chỉ : MrM Center – Hanoi, 266 Đội Cấn, Quận Ba Đình , Hanoi City

* Liên hệ :

    – Email : bichquyen@bnivietnam.com

DANH SÁCH CHAPTERS

Tên chapter

Nơi họp Địa chỉ Ngày họp
BNI ABUNDANCE 14 floor, Hapro building 15 Cat Linh Streets, Dong Da Distrist, Ha Noi 6:45 AM, Thứ tư
BNI Amazing Ladeco Building 7th Floor, 266 Doi Can Street, Ba Dinh Dist 7:15 AM, Thứ ba
BNI Apollo MrM Center – Hanoi 19th Floor, 266, Doi Can Street, Ba Dinh Dist 7:00 AM, Thứ tư
BNI APPLE Real Estate Club 4th Floor, 29T2 Building, Hoang Dao Thuy Street 6:45 AM, Thứ năm
BNI Excellence Hot Rock Seafood Restaurant Hacinco Building, Le Van Luong – Hoang Dao Thuy Cross Street, Thanh Xuan Dist 7:00 AM, Thứ sáu
BNI Lucky MrM Center – Hanoi 19th Floor, 266, Doi Can Street, Ba Dinh Dist 7:00 AM, Thứ năm
BNI Ocean MrM Center – Hanoi 19th Floor, 266, Doi Can Street, Ba Dinh Dist 6:45 AM, Thứ hai
BNI Unique Hot Rock Seafood Restaurant Hacinco Building, Le Van Luong – Hoang Dao Thuy Cross Street, Thanh Xuan Dist 7:00 AM, Thứ tư
BNI Values MrM Center – Hanoi 19th Floor, 266, Doi Can Street, Ba Dinh Dist 7:00 AM, Thứ ba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>