Google+

BNI Khu Vực Quảng Ninh

KHU VỰC Quang Ninh

I. Tổng quan
1. Phạm vi hoạt động : 102 Huyen Tran Cong Chua, Quang Ninh
2. Số lượng chapter đang hoạt động trên khu vực : 1 Chapters
3. Số lượng thành viên đang hoạt động trên khu vực : 28 Thành viên
* Liên hệ :
II. Công ty
1. Tên công ty : BNI Vietnam – Quảng Ninh
2. Địa chỉ : 87-89 Ho Ba Kien street, District 10, Ho Chi Minh City

* Liên hệ :

    – Điện thoại : 0903939933
    – Fax : 0862647189
    – Email : michael@bnivietnam.com

DANH SÁCH CHAPTERS

Tên chapter

Nơi họp Địa chỉ Ngày họp
BNI Ha Long Hoang Quan Restaurant Royal Park Area, Bai Chay 6:45 AM, Thứ ba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>