Google+

BNI Khu Vực Nghệ An

KHU VỰC Nghe An

I. Tổng quan
1. Phạm vi hoạt động : 16 Xo Viet Nghe Tinh, Nghệ An
2. Số lượng chapter đang hoạt động trên khu vực : 1 Chapters
3. Số lượng thành viên đang hoạt động trên khu vực : 43 Thành viên

* Liên hệ :

    – Điện thoại : 8419006024
    – Fax : 84862647020
    – Email : admin@bni.vn
II. Công ty
1. Tên công ty : BNI Vietnam – Nghệ An
2. Địa chỉ : 87-89 Ho Ba Kien, Quan 10,

* Liên hệ :


DANH SÁCH CHAPTERS

Tên chapter

Nơi họp Địa chỉ Ngày họp
BNI Eagles Anphaan Hotel 16 Xo Viet Nghe Tinh street 6:45 AM, Thứ sáu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>