Google+

BNI Khu Vực Nam Hà Nội

KHU VỰC Hanoi South

I. Tổng quan
1. Phạm vi hoạt động : District Dong Da, District Thanh Xuan, District Hoang Mai, Hanoi Capital
2. Số lượng chapter đang hoạt động trên khu vực : 5 Chapters
3. Số lượng thành viên đang hoạt động trên khu vực : 264 Thành viên

* Liên hệ :

    – Điện thoại : +84862647189
    – Fax : +84862647020
    – Email : accountant@bnivietnam.com
II. Công ty
1. Tên công ty : BNI Vietnam – Haiphong
2. Địa chỉ : 87 – 89 Hồ Bá Kiện, Quận 10,

* Liên hệ :

    – Điện thoại : 08
    – Email : admin@bni.vn

DANH SÁCH CHAPTERS

Tên chapter

Nơi họp Địa chỉ Ngày họp
BNI Capital Hapro Building 15th Floor, 11BNI, Cat Bi Street 6:45 AM, Thứ ba
BNI Pioneer Nhà hàng Lộc Việt Số 6 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa 6:45 AM, Thứ năm
BNI Synergy Dong Do Hotel 146 Giang Vo Street, Dong Da Dist 6:45 AM, Thứ sáu
BNI Warrior Long Vi Restaurant 175, Nguyen Thai Hoc Street, Ba Dinh Dist 6:45 AM, Thứ tư
BNI YES Hot Rock Seafood Restaurant Hacinco Building, Le Van Luong – Hoang Dao Thuy Cross Street, Thanh Xuan Dist 6:30 AM, Thứ năm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>