Google+

BNI Khu Vực Khánh Hòa

KHU VỰC Khanh Hoa

I. Tổng quan
1. Phạm vi hoạt động : 284 Hai Thang Tu Street, Khanh Hoa
2. Số lượng chapter đang hoạt động trên khu vực : 2 Chapters
3. Số lượng thành viên đang hoạt động trên khu vực : 59 Thành viên

* Liên hệ :

    – Điện thoại : 84903939933
    – Email : michael@bnivietnam.com
II. Công ty
1. Tên công ty : BNI Vietnam – Khánh Hoà
2. Địa chỉ : 75A Nguyễn Thị Minh Khai, Khanh Hoa

* Liên hệ :

    – Điện thoại : 84983333369
    – Email : michael@bnivietnam.com

DANH SÁCH CHAPTERS

Tên chapter

Nơi họp Địa chỉ Ngày họp
BNI River View BIDV Building 21, Hung Vuong Street 6:45 AM, Thứ ba
BNI Sea View Au Lac Thinh 75A, Nguyen Thi Minh Khai Street 6:45 AM, Thứ tư

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>