Google+

BNI Khu Vực Hải Phòng

KHU VỰC Hai Phong

I. Tổng quan
1. Phạm vi hoạt động : 87-89 Ho Ba Kien Street, District 10 , Hai Phong
2. Số lượng chapter đang hoạt động trên khu vực : 1 Chapters
3. Số lượng thành viên đang hoạt động trên khu vực : 31 Thành viên
* Liên hệ :
II. Công ty
1. Tên công ty : BNI Vietnam – Haiphong
2. Địa chỉ : 87 – 89 Hồ Bá Kiện, Quận 10,

* Liên hệ :

    – Điện thoại : 08
    – Email : admin@bni.vn

DANH SÁCH CHAPTERS

Tên chapter

Nơi họp Địa chỉ Ngày họp
BNI Speed Neptupe Restaurant and Coffee 8b/26 Le Hong Phong Street, Ngo Quyen Dist 6:45 AM, Thứ sáu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>