Google+

BNI Khu Vực Đà Nặng

KHU VỰC Da Nang

I. Tổng quan
1. Phạm vi hoạt động : 87-89 Ho Ba Kien STr, Ward 15, Dist 10, Da Nang
2. Số lượng chapter đang hoạt động trên khu vực : 3 Chapters
3. Số lượng thành viên đang hoạt động trên khu vực : 90 Thành viên
* Liên hệ :
II. Công ty
1. Tên công ty : BNI Vietnam – Haiphong
2. Địa chỉ : 87 – 89 Hồ Bá Kiện, Quận 10,

* Liên hệ :

    – Điện thoại : 08
    – Email : admin@bni.vn

DANH SÁCH CHAPTERS

Tên chapter

Nơi họp Địa chỉ Ngày họp
BNI Central Sun Ocean Hotel 71 Nguyen Tat Thanh Street, Thanh Khe Dist 7:00 AM, Thứ tư
BNI Elegance 2nd Floor – Northern Hotel 119, 3/2 street, Thuan Phuoc Ward, Hai Chau Dist 7:00 AM, Thứ ba
BNI Infinity Sun Ocean Hotel 71 Nguyen Tat Thanh Street, Thanh Khe Dist 7:00 AM, Thứ năm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>