Google+

BNI Khu Vực Cần Thơ

KHU VỰC Can Tho

I. Tổng quan
1. Phạm vi hoạt động : 87-89 Ho Ba Kien,
2. Số lượng chapter đang hoạt động trên khu vực : 2 Chapters
3. Số lượng thành viên đang hoạt động trên khu vực : 67 Thành viên
* Liên hệ :
II. Công ty
1. Tên công ty : BNI Vietnam – Cần Thơ
2. Địa chỉ : 87-89 Ho Ba Kien,

* Liên hệ :


DANH SÁCH CHAPTERS

Tên chapter

Nơi họp Địa chỉ Ngày họp
BNI MEKONG Hop Pho Restaurant 6 Ngo Gia Tu Street, Ninh Kieu Dist 6:45 AM, Thứ tư
BNI Sky 4th Floor, Saigon – Can Tho Hotel 55 Phan Dinh Phung St, Ninh Kieu Dist 6:45 AM, Thứ năm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>