Google+

BNI AlphaBiz Chúng Tôi Trao Giá Trị Cho Nhau

BNI AlphaBiz Chúng Tôi Trao Giá Trị Cho Nhau

Các thành viên Trong BNi Alphabiz Luôn trao cho nhau những giá trị cốt lõi. Giúp nhau hết mình, hàng tuần chúng tôi One To One với nhau, tìm ra những khó khăn của nhau. Và trao cho nhau những cơ hội

Chúng tôi rất vui và rất hài lòng vì đã giúp nhau cùng nhau phát triển. Chúng tôi không đi theo số lượng, chúng tôi luôn đi theo chất lượng

doanh nhan bni trao cho nhau nhung gia tri (1)

doanh nhan bni trao cho nhau nhung gia tri (2)

doanh nhan bni trao cho nhau nhung gia tri (3)

doanh nhan bni trao cho nhau nhung gia tri (4)

doanh nhan bni trao cho nhau nhung gia tri (5)

doanh nhan bni trao cho nhau nhung gia tri (6) doanh nhan bni trao cho nhau nhung gia tri (7)

doanh nhan bni trao cho nhau nhung gia tri (8)

doanh nhan bni trao cho nhau nhung gia tri (9)

doanh nhan bni trao cho nhau nhung gia tri (10)

doanh nhan bni trao cho nhau nhung gia tri (11)

doanh nhan bni trao cho nhau nhung gia tri (12)

doanh nhan bni trao cho nhau nhung gia tri (13)

 

 

Hình Ảnh trên đây, là buổi Họp hàng tuần của BNI Alphabiz, nơi  chúng tôi tổng kết những giá trị đã dành cho nhau sau một tuần làm việc

Chúc các thành viên BNi một năm mới tràn đầy thắng lợi, và nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Trọng Hoàng

Sukienbni.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>