Google+

Bni AlPhaBiz Chapter Tổ Chức Ăn Tết Niên tại Nhà hàng Quê Nhà 2

Bni AlPhaBiz Chapter Tổ Chức Ăn Tết Niên tại Nhà hàng Quê Nhà 2

Nhân diệp năm mới. AlPhabiz tổng kết một năm kết nối kinh doanh thành công công với doanh thu mang lại từ tổ chức là 20 tỷ.

Một năm thành công cho Alphabiz chapter. Chúc các thành viên một năm làm ăn phát đạt, kết nối sâu hơn, mang lại nhiều giá trị hơn cho cộng đồng, gia đình và sự phát triển của các thành viên trong công ty.

Một số hình ảnh Anh Em Alphabiz Chapter trong buổi họp BNI

bni Alphabiz chapter doanh nhan (1)

bni Alphabiz chapter doanh nhan (2)

bni Alphabiz chapter doanh nhan (3) bni Alphabiz chapter doanh nhan (4) bni Alphabiz chapter doanh nhan (5)

bni Alphabiz chapter doanh nhan (6)

bni Alphabiz chapter doanh nhan (7)

bni Alphabiz chapter doanh nhan (8)

bni Alphabiz chapter doanh nhan (9)

bni Alphabiz chapter doanh nhan (10)

bni Alphabiz chapter doanh nhan (11)

bni Alphabiz chapter doanh nhan (12)

bni Alphabiz chapter doanh nhan (13)

 

 

Năm mới Sự Kiện BNI xin chúc tất cả thành viên trong bni Một năm thành công và dồi dào sức khỏe. Chúc cho BNi Việt Nam ngày một phát triển

Trọng Hoàng

Sukienbni.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>